Lịch sử lớp 7 - Bài 17: Ôn tập chương II và chương III

Lịch sử lớp 7 - Bài 17: Ôn tập chương II và chương III

Câu 1: Nhân dân ta phải đương đầu với những cuộc xâm lược:

Thời

Chống quân xâm lược

Thời gian

                   Lực lượng

Tống

1075-1077

-10 vạn quân tinh nhuệ, 1 vạn ngựa chiến cùng 20 vạn dân phu.

Trần

- Mông Cổ

- Nguyên

- Nguyên

1258

1285

1287-1288

 - Hơn 3 vạn quân.

 - Khoảng 50 vạn quân.

 - Hơn 30 vạn quân, một đoàn thuyền lương.

Câu 2: Diễn biến các cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý, Mông Nguyên thời Trần.

 a/ Thời gian bắt đầu và kết thúc của mỗi cuộc kháng chiến

Thời

Chống quân xâm lược

  Thời gian bắt đầu

    Thời gian kết thúc

Tống

 - Tháng 10/1075

 - Cuối mùa xuân 1077

Trần

- Mông Cổ

- Nguyên

- Nguyên

 - Đầu tháng 1/1258

 - Cuối tháng 1/1285

 - Cuối tháng 1/87

- Cuối tháng 1/1258

- Tháng 5 và 6/1285

- Tháng 4/1288  

b/ Đường lối chống giặc trong mỗi cuộc kháng chiến:

Thời Lý

Thời Trần

- Tấn công trước để phòng vệ

- Xây dựng phòng tuyến ở bờ nam Sông Như Nguyệt.

- Kết thúc chiến tranh bằng phương pháp hòa bình

- Sử dụng lối đánh du kích

- Kế hoạch “vườn không nhà trống”. 

- Kháng chiến lâu dài và kháng chiến toàn dân.                     

 

 c/ Những tấm gương tiêu biểu về lòng yêu nước, bất khuất trong mỗi cuộc kháng chiến:

- Thời Lý: Lý Thường Kiệt, Thân cảnh Phúc, Tông Đản,…..

- Thời Trần: Trần Quốc Tuấn, Trần Bình Trọng, Trần khánh Dư, Trần Quốc Toản ……..

d/ ví dụ về tinh thần đoàn kết đánh giặc trong mỗi cuộc kháng chiến của dân tộc ?

e/ Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của mỗi cuộc kháng chiến thời Lý – Trần

 

Thời Lý

Thời Trần

Nguyên nhân thắng lợi

- Do tinh thần đoàn kết.

- Sự chỉ huy tài giỏi của Lý Thường Kiệt.

- Tinh thần chiến đấu dũng cảm của binh sĩ .

-Địa thế thuận lợi ( Sông Cầu).

- Sử dụng lối đánh độc đáo (tấn công tự vệ và hoà trong khi thắng)

- Tinh thần đòan kết của tòan dân tộc

- Sự chuẩn bị đầy đủ và  chủ động cho kháng chiến.

- Sự chỉ huy tài giỏi  của Trần Quốc Tuấn.

 - Đề ra chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo.

 - Tinh thần chiếu đấu anh dũng quyết của tòan dân – toàn quân ta.

  - Nắm được thời cơ.

Ý nghĩa

- Là trận đánh tuyệt vời trong lịch sử chống ngoại xâm.

- Nhà Tống từ bỏ âm mưu xâm lược.

- Bảo vệ nền độc lập tử chủ của đất nước.

* Trong nước :

- Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của đế chế Nguyên bảo vệ độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền dân tộc.

- Nâng cao cao lòng tự hào, tự cường cho dân tộc và củng cố niềm tin cho nhân dân.

 - Khẳng định lòng yêu nước và xây đắp truyền thống nghệ thuật  quân sự Việt Nam.

* Thế giới: Góp phần ngăn chặn ý đồ xâm lược của quân Nguyên đối với các nước còn lại ở châu Á ( Nhật Bản, các nước phía nam của Trung Quốc )