Lịch sử lớp 7 - Bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến

Lịch sử lớp 7 - Bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến

1. Sự hình thành và phát triển Xã hội phong kiến

Các Thời kỳ Lịch sử

Xã hội phong kiến phương Đông

Xã hội phong kiến phương Tây

  Thời kỳ hình thành

- Sớm, từ thế kỷ III TCN -> Thế kỷ X

- Muộn, thế kỉ V - thế kỷ X

Thời kỳ phát triển

- phát triển chậm, từ Thế kỷ X  -> Thế kỷ XV

- Phát triển nhanh, từ Thế kỷ XI - XIV

Thời  kỳ suy vong

- Kéo dài, từ thế kỷ XVI –> giữa thế kỷ XIX

- rất nhanh (thế kỷ XV - thế kỷ XVI)

 

\rightarrow Chủ nghĩa tư bản hình thành trong lòng Xã hội phong kiến (Thế kỉ VI)

2. Cơ sở kinh tế - xã hội phong kiến 

 

Xã hội phong kiến  Phương Đông

Xã hội phong kiến phương Tây

Cơ sở kinh tế

- Nông nghiệp đóng kín trong các nông thôn.

- Nông nghiệp đóng kín trong các lãnh địa.

- Thế kỷ XI thành thị trung đại xuất hiện: thương nghiệp, công nghiệp phát triển.

Các giai cấp (XH)

- Địa  chủ, nông dân

- Lãnh chúa, nông nô 

Hình thức

bóc lột

Tô thuế

Tô thuế


3. Nhà nước phong kiến.

- Thể chế nhà nước: Vua đứng đầu, nắm mọi quyền hành \rightarrow chế độ quân chủ chuyên chế.

- Chế độ quân chủ ở Phương đông và Phương Tây có sự khác biệt về mức độ và thời gian

- Phương Đông: Vua có rất nhiều quyền lực trở thành hoàng đế: từ thời cổ đại.

- Phương Tây: Lúc đầu hạn chế trong các lãnh địa (thế kỷ V - XIV) \rightarrow thế kỉ XV: quyền lực tập trung trong tay vua.