Lịch sử lớp 7 - Bài 29: Ôn tập chương V và VI

Lịch sử lớp 7 - Bài 29: Ôn tập chương V và VI

1/ Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền.

- Sự mục nát của triều đình phong kiến, tha hóa của tầng lớp thống trị.

- Chiến tranh Nam Bắc Triều: bắt đầu từ năm 1533 -> 1592

* Hậu quả:

- Gây tổn thất lớn về người và của.

- Hàng vạn người phải đi phu, đi lính.

- Chính quyền không chăm lo phát triển sản xuất -> Đời sống nhân dân cực khổ.

- Nhân dân phải phiêu tán khắp nơi.

- Chiến tranh Trịnh – Nguyễn: Từ 1627 -> 1672.

  + Hậu quả:

  - Đất nước chia cắt Đàng trong – Đàng ngoài      

  - Gây trở ngại cho giao lưu , phát triển kinh tế - văn hóa đất nước.

- Cư dân ở 2 bên bờ sông Gianh phải chuyển đi nơi khác.

- Dải đất từ Nghệ An -> Quảng Bình là chiến trường khốc liệt.

2/ Quang Trung thống nhất đất nước.

- Lật đổ các tập đoàn phong kiến.

+ 1777: Nguyễn ; + 1786: Trịnh ; + 1788: Lê

- Đánh đuổi ngoại xâm Xiêm (1785) Thanh (1789)

- Phục hồi kinh tế, văn hóa.

3/ Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền.

+ Đặt kinh đô ,quốc hiệu.

+ Tổ chức bộ máy quan lại ở triều đình và các địa phương.

4/ Tình hình kinh tế, văn hóa.

BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH KINH TẾ, VĂN HÓA TỪ THẾ KỶ XVI -> NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX

NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT

Nội dung

Thế kỷ XVI - XVII

Thế kỷ XVIII

Nửa đầu Thế kỷ XIX

Kinh tế

-Đàng ngoài: giảm xút nghiêm trọng

-Đàng trong: có bước phát triển

- Quang Trung ban chiếu “Khuyến nông ”

- Nhà Nguyễn chú trọng khai hoang, lập ấp, đồn điền, chú trọng đến thủy lợi nhưng hiệu quả không cao.

Thủ công nghiệp

Xuất hiện nhiều làng nghề.

Thủ công nghiệp được phục hồi

Xuất hiện nhiều xưởng Thủ công nghiệp  nhà nước, làng thủ công phát triển, nghề khai thác mỏ…

Thương nghiệp

Xuất hiện nhiều trợ, phố xá, đô thị, buôn bán với nước ngoài ( đầu Thế kỷ XVII phát triển, nửa cuối Thế kỷ XVII hạn chế )

Giảm thuế, yêu cầu nhà Thanh mở cửa ải thông thương trợ búa.

Xuất hiện nhiều trợ, thành thị, thị tứ, buôn bán với các nước phương Đông, không buôn bán với phương Tây.

Văn hóa

Văn học phát triển (chữ viết + dân gian)

- Chữ quốc ngữ ra đời

Ban chiếu khuyến học, chữ Nôm phát triển.

Văn học phát triển ( chữ viết + dân gian)

Khoa học kỹ thuật

 

 

- Sử học, địa lý, Y học phát triển.

- Tiếp thu kiến thức của phương Tây.