Lịch sử lớp 7 - Bài 28: Sự phát triển văn hóa dân tộc cuối thế kỷ XVIII - nửa đầu thế kỷ XIX

Lịch sử lớp 7 - Bài 28: Sự phát triển văn hóa dân tộc cuối thế kỷ XVIII - nửa đầu thế kỷ XIX

I. Văn học – nghệ thuật:

1/ Văn học:

- Văn học dân gian: tục ngữ ca dao, truyện nôm dài.

- Văn học viết bằng chữ nôm phát triển, Truyện Kiều - Nguyễn Du, thơ Hồ Xuân Hương……

- Nội dung: phản ánh sâu sắc cuộc sống xã hội đương thời, thể hiện tâm tư nguyện vọng của nhân dân.

2/ Nghệ thuật:

- Văn nghệ dân gian: Sân khấu: chèo, tuồng.

- Tranh dân gian: tranh Đông Hồ.

- Kiến trúc, điêu khắc:

+ Nghệ thuật tạc tượng, đúc đồng rất tài hoa.

+ Kiến trúc độc đáo.

II. Khoa học - kĩ thuật:

1/ Giáo dục, thi cử:

  - Triều Tây Sơn: Quang Trung ban chiếu lập học, đưa chữ nôm vào thi cử.

- Thời Nguyễn: Quốc Tử Giám được đặt ở Huế, thành lập Tứ Dịch Quán năm 1836.

2/ Sử học, địa lý, y học

- Sử học:  Đại Nam Thực Lục. Tác giả: Lê Quý Đôn và Phan Huy Chú.

- Địa lý: Gia Định Thành Thông Chí, Nhất Thống Dư Địa Chí của Trịnh Hoài Đức và Lê Quang Định.

- Y học: Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh của Lê Hữu Trác.

3/ Những thành tựu về kỹ thuật

- Kỹ thuật làm đồng hồ, kính thiên lý.

- Chế tạo máy xẻ gỗ, tàu thủy chạy bằng hơi nước.