Lịch sử lớp 7 - Bài 5: Ấn Độ thời phong kiến

Lịch sử lớp 7 - Bài 5: Ấn Độ thời phong kiến

1. Những trang sử đầu tiên.

- 2500 năm TCN:Thành thị xuất hiện (sông Ấn).

- 1500 nămTCN:Thành thị xuất hiện (sông Hằng).

- Thế kỷ VI TCN: nhà nước Magađa thống nhất Šhùng mạnh cuối thế kỉ thứ III TCN.

- Sau thế kỉ III TCN: sụp đổ.

- Thế kỉ IV: Vương triều Gupta.

2. Ấn Độ thời phong kiến.

- Vương triều Gup-ta  (IV - VI).

  • Luyện kim rất phát triển.
  • Nghề thủ công: dệt, chế tạo kim hoàn, khắc trên ngà voi...

- Vương triều Hồi giáo Đêli (XII - XVI).

  • Chiếm ruộng đất.
  • Cấm đoán đạo Hinđu.

- Vương triều Môgôn (XVI – giữa XIX).

  • Xoá bỏ kì thị tôn giáo.
  • Khôi phục kinh tế.
  • Phát triển văn hoá.

3. Văn hoá Ấn Độ.

- Chữ viết: chữ Phạn.

- Văn học: Sử thi đồ sộ, kịch, thơ ca...

- Kinh Vêđa.

- Kiến trúc:

  • Kiến trúc Hinđu
  • Kiến trúc phật giáo.