Lịch sử lớp 7 - Bài 24: Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỷ XVIII

Lịch sử lớp 7 - Bài 24: Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỷ XVIII

1/ Tình hình xã hội:

- Chính quyền Phong kiến mục nát cực độ.

+ Vua Lê là bù nhìn.

+ Chúa trịnh quanh năm hội hè, yến tiệc, xây dựng chùa chiền, cung điện.

+ Quan lại hoành hành, đục khoét nhân dân.

+ Nhà nước không quan tâm đến phát triển kinh tế.

+ Thuế má , lao dịch nặng nề.

- Hậu quả:

+ Ruộng đất công bị bọn quan lại, cường hào lấn chiếm.

+ sản xuất nông nghiệp đình đốn, công thương nghiệp sa sút, chợ phố điêu tàn.

+ Hạn hán, lũ lụt, mất mùa, thường xuyên xảy ra.

+ Đời sống nhân dân cực khổ , nhân dân bỏ làng phiêu tán khắp nơi.

2/ Những cuộc khởi nghĩa lớn.

a.Những cuộc Khởi nghĩa tiêu biểu:

- Khởi nghĩa Nguyễn Dương Hưng (1737) ở Sơn Tây

- Khởi nghĩa Lê Duy Mật (1738 - 1770) ở Thanh Hoá và Nghệ An

- Khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương (1740-1751) Tam Đảo (Vĩnh Phúc)

- Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu (1741-1751) ở Đồ Sơn, Kinh Bắc.

- Khởi nghĩa Hoàng Công Chất (1739-1769) ở Điện Biên (Lai Châu)

b. Nhận xét: - Quy mô: rộng lớn, Tính chất: quyết liệt.

c. Kết quả: Thất bại

 d.Ý nghĩa:

- Làm cho chính quyền phong kiến họ Trịnh bị lung lay.

- Nêu cao tinh thần đấu tranh của nhân dân.

- Tạo điều kiện cho nghĩa quân Tây Sơn tiến quân ra Bắc.