Địa lý lớp 7 - Bài 40: THỰC HÀNH: Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở đông bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp “vành đai mặt trời”

Địa lý lớp 7 - Bài 40: THỰC HÀNH: Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở đông bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp “vành đai mặt trời”

1.Vùng công nghiệp truyền thống ở đông bắc Hoa Kì:

a.Vị trí:

- Phía nam vùng hồ lớn đến ven Đại Tây Dương

b.Các đô thị lớn:

- New York.

- Chicago, Oasinhtơn.

- Đitơroi, Philađenphia.

- Boxtơn

c. Các ngành công nghiệp chính:

- Luyện kim đen, luyện kim màu.

- Cơ khí, đóng tàu.

- Hoá chất.

- Dệt.

d. Giải thích sự sa sút của các ngành công nghiệp truyền thống ở đông bắc Hoa Kì:

- Công nghệ lạc hậu

- Bị cạnh tranh gay gắt với các nước trên thế giới (trên nhiều lĩnh vực: các nước này có nguồn nhân lực dồi dào, nguyên liệu rẻ).

- Bị ảnh hưởng của các cuộc khủng hoảng liên tiếp (1970 – 1973, 1980 – 1982).

2. Sự phát triển của vành đai công nghiệp mới :

- Chuyển dịch vốn và lao động từ vùng CN truyền thống tới các vùng CN mới phía nam và ven Thái bình dương.

- Do sự phát triển mạnh mẽ của vành đai CN mới ở phía nam.

- Vị trí vùng “vành đai mặt trời” có thuận lợi:

+ Gần nguồn nhập khẩu nhiên liệu chính từ vịnh Mehicô.

+ Gần nguồn nhập khẩu nguyên liệu từ các nước châu Mĩ la tinh.