Địa lý lớp 7 - Bài 13: Môi trường đới ôn hòa

Địa lý lớp 7 - Bài 13: Môi trường đới ôn hòa

Vị trí của đới ôn hoà:

- Nằm giữa đới nóng và đới lạnh, khoảng từ chí tuyến đến vòng cực ở cả 2 nửa cầu.

- Gồm 5 kiểu Môi trường:

+ Môi trường ôn đới hải dương

+ Môi trường ôn đới lục địa

+ Môi trường ôn đới địa trung hải

+ Môi trường ôn đới lục địa lạnh

1. Khí hậu:

- Mang tính chất trung gian giữa khí hậu đới nóng và khí hậu đới lạnh.

- Thời tiết thay đổi thất thường do:

+ Các đợt khí nóng ở chí tuyến và các đợt khí lạnh ở vùng cực tràn xuống.

+ Vị trí trung gian giữa hải dương và lục địa (khối khí ẩm ướt đại dương và khối khí khô lạnh lục địa)

2. Sự phân hoá của môi trường:

- Thiên nhiên thay đổi theo thời gian: Theo 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông.

- Thay đổi theo không gian:

+ Từ tây sang đông: Rừng lá rộng , rừng hỗn giao, rừng lá kim.

+ Từ bắc xuống nam: Rừng lá kim, rừng hỗn giao, thảo nguyên,rừng cây bụi gai.