Địa lý lớp 7 - Bài 12: Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng

Địa lý lớp 7 - Bài 12: Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng

Bài tập 1:

- Ảnh A: Hoang mạc Xa - ha – ra (Châu Phi), thuộc môi trường hoang mạc.

- Ảnh B: đồng cỏ xen lẫn cây cao (xa van ở Tan-da-ni-a) thuộc môi trường nhiệt đới.

- Ảnh C: rừng rậm nhiều tầng ở Công gô, thuộc môi trường xích đạo ẩm.

Bài tập 2:

- Biểu đồ B phù hợp với cảnh quan xa van trong ảnh.

Bài tập 3:

- Biểu đồ mưa A phù hợp với biểu đồ nước sông X.

- Biểu đồ mưa C phù hợp với biểu đồ nước sông Y.

Bài tập 4:

- Biểu đồ B thuộc đới nóng. Vì: t0 cao trên 200C. mưa nhiều theo mùa  đó là khí hậu nhiệt đới gió mùa.