Địa lý lớp 7 - Bài 20: Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

Địa lý lớp 7 - Bài 20: Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

1. Hoạt động kinh tế:

* Hoạt động kinh tế cổ truyền:

- Chăn nuôi du mục như nuôi dê, cừu, lạc đà…

- Trồng trọt trong các ốc đảo như trồng chà là, cam, chanh, lúa mạch, rau, đậu.

- Chuyên chở hàng hoá, buôn bán qua hoang mạc.

* Hoạt động kinh tế hiện đại:

- Dùng kỹ thuật khoan sâu để lấy nước tưới cải tạo hoang mạc thành đồng ruộng.

- Khoan sâu để khai thác dầu mỏ, khoáng sản.

- Du lịch bằng lạc đà qua hoang mạc.

- Hình thành các đô thị trong hoang mạc.

2. Hoang mạc đang ngày càng mở rộng:

- Nguyên nhân : 
+ Do cát lấn 
+ Do biến động khí hậu toàn cầu 
+ Do tác động của con người là chủ yếu.

- Biện pháp khắc phục : 
+ Khai thác nước ngầm hoặc dẫn nước vào hoang mạc bằng kênh đào 
+ Trồng và bảo vệ rừng ngăn cát bay và cải tạo khí hậu