Địa lý lớp 7 - Bài 43: Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ

Địa lý lớp 7 - Bài 43: Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ

1. Dân cư:

- Nhiều luồng nhập cư: từ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, châu Phi và người Môn-gô-lô-it cổ vào khu vực.

- Dân cư phần lớn là người lai, tạo nên nền văn hoá Mĩ la tinh độc đáo.

- Dân cư phân bố không đều: tập trung chủ yếu ở những vùng cửa sông, ven biển.

- Giống: Bắc Mĩ và Nam Mỹ đều thưa dân ở vùng núi.

- Khác:
+ Bắc Mĩ: tập trung đông ở vùng đồng bằng  trung tâm

+ Nam Mĩ: rất thưa dân ở đồng bằng Amazôn)

- Tỉ lệ tự nhiên tăng cao (trên 1,7%)

- Liên hệ: Thế giới 1,3%, châu Á 1,3%.

2. Đô thị hoá :

- Dẫn đầu thế giới về tốc độ đô thị hoá (Tỉ lệ dân thành thị chiếm 75%).

- Trong khi đó điều kiện kinh tế xã hội chưa phát triển, nên có tới 35% đến 40% dân đô thị phải sống ở trong các khu nhà ổ chuột, đời sống khó khăn.

- Các đô thị lớn nhất là: Xao-pao-lô, Ri-ô đê Gia- nê- rô, Bu-ê-nốt Ai-ret.