Địa lý lớp 7 - Bài 37: Dân cư châu Mỹ

Địa lý lớp 7 - Bài 37: Dân cư châu Mỹ

1. Sự phân bố dân cư :

- Dân số 415,1 triệu người (2001)

- Mật độ dân số trung bình 20 người/km2

- Dân cư phân bố rất không đều giữa miền bắc và miền nam, giữa phía tây và đông.

- Dân cư tập trung đông đúc ở phía đông và phía nam, vì có điều kiện tự nhiên thuận lợi. Thưa thớt ở phía bắc và vùng núi phía tây, vì có khí hậu khắc nghiệt.

- Hiện nay dân cư vùng đông bắc Hoa Kỳ đang di chuyển xuống phía nam và ven biển phía tây.

2. Đặc điểm đô thị :

- Số dân thành thị tăng nhanh và chiếm trên 76% dân số.

- Đô thị phát triển gắn với quá trình công nghiệp hóa.

- Các đô thị lớn tập trung nhiều ở phía nam vùng hồ lớn và ven Đại tây dương tạo thành 2 dải siêu đô thị lớn.

- Vào sâu trong nội đại mạng lưới đô thị thưa thớt.

- Gần đây, sự xuất hiện nhiều thành phố mới ở miền nam và duyên hải Thái Bình Dương đã dẫn tới sự phân bố lại dân cư ở Hoa Kì.