Địa lý lớp 7 - Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng

Địa lý lớp 7 - Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng

1. Đặc điểm sản xuất nông nghiệp:

* Hoạt động nông nghiệp có sự khác nhau giữa các môi trường ở đới nóng:
- Ở môi trường xích đạo ẩm: Cây trồng phát triển quanh năm, có thể trồng nhiều vụ, xen canh nhiều loại cây.

- Ở môi trường nhiệt đới và nhiệt đới gió mùa: Việc trồng trọt cũng được tiến hành quanh năm nhưng phải chủ động bố trí mùa vụ và lựa chọn vật nuôi cây trồng cho phù hợp.

*Khó khăn:

- Ở môi trường xích đạo mưa nhiều, tầng mùn mỏng dễ bị xói mòn, rửa trôi, lũ lụt.

- Ở môi trường nhiệt đới và nhiệt đới gió mùa có mùa khô kéo dài dễ gây hạn hán  hoang mạc mở rộng.

* Biện pháp:

- Bảo vệ rừng và trồng rừng.

- Làm tốt thuỷ lợi và trồng cây che phủ đất.

- Đảm bảo tính chất thời vụ chặt chẽ

- Phòng chống thiên tai, dịch bệnh.

2. Các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu:

- Cây lương thực chủ yếu: Lúa nước, ngô, khoai, sắn, cao lương.

- Cây công nghiệp nhiệt đới rất phong phú được trồng thành vùng tập trung ở các nước, có giá trị xuất khẩu cao: Cà phê, cao su, dừa, bông, mía, lạc…

- Chăn nuôi chưa phát triển bằng trồng trọt. Vật nuôi chủ yếu là: dê, cừu, trâu, bò, lợn, gia cầm...