Địa lý lớp 7 - Bài 21: Môi trường đới lạnh

Địa lý lớp 7 - Bài 21: Môi trường đới lạnh

1. Đặc điểm môi trường:

a. Vị trí:

- Đới lạnh nằm trong khoảng từ 2 vòng cực đến 2 cực.

- Ở Bắc bán cầu là đại dương Bắc Băng Dương, ở Nam bán cầu là lục địa Nam Cực

b. Khí hậu:

- Đặc diểm

+ Khí hậu vô cùng  khắc nghiệt:

+ Nhiệt độ trung bình luôn dưới (-100C), có khi xuống đến (-500C).

+ Mùa đông rất dài, bão tuyết dữ dội, mùa hạ ngắn 2 đến 3 tháng (nhiệt độ không quá 100C).

+ Mưa rất ít (dưới 500mm) chủ yếu là mưa tuyết.

+ Mặt Đất đóng băng quanh năm. Nhưng hiện nay Trái Đất đang nóng lên băng ở hai cực đang tan ra.

- Nguyên nhân: Nằm ở vĩ độ cao.

2. Sự thích nghi cùa động vật và thực vật với môi trường:

* Thực vật:

- Cây cối còi cọc, thấp lùn, mọc xen lẫn với rêu, địa y.  Chỉ phát triển vào mùa hạ.

* Động vật: Phong phú hơn thực vật.

- Lớp mỡ dày, lông dày, không thấm nước .

- Sống thành đàn đông đúc.

- Ngủ đông để đỡ tiêu hao năng lượng.

- Một số di cư để tránh giá lạnh.