Địa lý lớp 7 - Bài 35: Khái quát châu Mỹ

Địa lý lớp 7 - Bài 35: Khái quát châu Mỹ

1. Một lãnh thổ rộng lớn:

- Châu Mĩ rộng 42 triệu km2, nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây.

- Châu Mĩ nằm trải dài từ vùng cực Bắc đến tận cận cực Nam (từ 830 39’B kể cả đảo đến  550 54’N).

- Tiếp giáp với 3 đại dương lớn: Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương.

2. Vùng đất của dân nhập cư. Thành phần chủng tộc đa dạng:

-Trước thế kỷ 15, chủ nhân của châu Mĩ là người Anh điêng và người Exkimô (thuộc chủng tộc Môngôlôít). Họ đã xây dựng được những quốc gia hùng mạnh.

-Từ thế kỷ 16 có thêm người gốc Âu, người da đen châu phi nhập cư, thành phần chủng tộc đa dạng. Các chủng tộc hoà huyết tạo nên thành phần người lai