Địa lý lớp 7 - Bài 24: Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi

Địa lý lớp 7 - Bài 24: Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi

1. Hoạt động kinh tế cổ truyền

* Hoạt động cổ truyền ở vùng núi là:
- Chăn nuôi, làm nghề thủ công, trồng trọt, khai thác và chế biến lâm sản
- Các hoạt động kinh tế này hết sức đa dạng và phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của từng nơi
- Nền kinh tế vùng núi đa phần là tự cung, tự cấp đã được lưu truyền từ đời này sang đời khác
- Do tài nguyên môi trường, tập quán truyền thống sản xuất của địa phương và nguyên liệu tại chỗ

2. Sự thay đổi kinh tế - xã hội

- Từ khi xuất hiện các tuyến đường ô tô, các tuyến đường sắt, đường hầm xuyên núi, đã giúp cho việc trao đổi hàng hóa dễ dàng, giảm bớt sự cách biệt giữa vùng núi với đồng bằng và vùng ven biển
- Các công trình thủy điện được xây dựng đã thúc đẩy nhanh quá trình khai thác tài nguyên khoáng sản, hình thành các khu công nghiệp và khu dân cư mới
- Giao thông và điện lực là hai điều kiện cần thiết phải làm trước để tạo cơ sở vật chất kĩ thuật đáp ứng nhu cầu về vận chuyển hàng hóa cho các ngành kinh tế, cho nên phải đi trước một bước để phát triển
- Du lịch và nghĩ dưỡng cùng các loại hoạt động thể thao đã đem lại cho vùng núi nhiều nguồn lợi
- Tuy nhiên ở các vùng núi còn chậm phát triển:
+ Sự phát triển ở vùng núi đã tác động tiêu cực đến môi trường đến các bản sắc văn hóa ở vùng núi