Địa lý lớp 7 - Bài 36: Thiên nhiên Bắc Mĩ

Địa lý lớp 7 - Bài 36: Thiên nhiên Bắc Mĩ

1. Các khu vực địa hình:

- Bắc Mĩ có cấu trúc địa hình đơn giản, chia làm 3 khu vực rõ rệt kéo dài theo chiều kinh tuyến.

a. Hệ thống Coóc-đi-e ở phía tây:

- Là miền núi trẻ cao đồ sộ, chạy dọc bờ phía tây lục địa, kéo dài 9000km cao TB 3000-4000m. Xen vào giữa là các cao nguyên và sơn nguyên.

- Có nhiều khoáng sản quý: đồng, vàng, quặng đa kim, uranium.

b. Miền đồng bằng ở giữa:

- Có cấu tạo như 1 lòng máng khổng lồ cao ở phía bắc và tây bắc, thấp dần về phía nam và đông nam.

- Có nhiều sông lớn và hồ rộng như: Sông Mít-xu-ri, Sông Mi-xi-xi-pi và hệ thống ngũ hồ.

c. Miền núi già và sơn nguyên phía đông:

- Vùng sơn nguyên trên bán đảo La-bra-đo chạy theo hướng đông bắc-tây nam.

- Apalat là dãy núi cổ tương đối thấp chứa  nhiều than và sắt.

2.Sự phân hoá khí hậu:

-Khí hậu Bắc Mĩ phân hoá rất đa dạng:

+ Phân hoá theo chiều bắc - nam: (hàn đới, ôn đới, nhiệt đới)

+ Phân hoá theo chiều tây – đông, phía tây có khí hậu khô hạn, phía đông có khí hậu nóng ẩm.

+ Phân hoá theo độ cao: (miền núi Coóc-đi-e)