Địa lý lớp 7 - Bài 22: Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh

Địa lý lớp 7 - Bài 22: Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh

1. Hoạt động kinh tế của các dân tộc ở phương Bắc:

- Đới lạnh là nơi có ít người sinh sống nhất trên trái đất.

- Các dân tộc sống bằng nghề chăn nuôi gồm: người La – Pông, người I-a-cut, người Xa-mô - I - ét.

- Các dân tộc sống bằng nghề săn bắt gồm người I- núc

- Hoạt động kinh tế cổ truyền : chăn nuôi tuần lộc, săn bắn động vật để lấy lông, mỡ thịt, da…

- Hoạt động kinh tế hiện đại: Khai thác tài nguyên thiên nhiên, chăn nuôi thú có lông quý.

2. Việc nghiên cứu và khai thác môi trường:

- Đới lạnh có nguồn tài nguyên phong phú: hải sản, thú có lông quý, khoáng sản.

- Ngày nay con người đang nghiên cứu để khai thác tài nguyên ở đới lạnh:

+ Khai thác dầu mỏ, khoáng sản quý.

+ Lập trang trại chăn nuôi thú có lông quý.

+ Đánh bắt, chế biến sản phẩm cá voi.

- Hai vấn đề lớn phải giải quyết ở đới lạnh là:

+ Thiếu nhân lực.

+ Nguy cơ tuyệt chủng của một số loài động vật quý