Địa lý lớp 7 - Bài 8: Các hình thức canh tác nông nghiệp ở đới nóng

Địa lý lớp 7 - Bài 8: Các hình thức canh tác nông nghiệp ở đới nóng

1. Làm nương rẫy

* Đặc điểm:
- Là hình thức canh tác nông nghiệp lâu đời nhất của xã hội loài người
- Hình thức: trong canh tác này thường sử dụng công cụ thô sở, ít chăm bón, chủ yếu dựa trên kinh nghiệm ( hình thức canh tác lạc hậu )
- Năng suất: thấp
* Hậu quả:
- Rừng bị tàn phá nghiêm trọng ( đốt rừng làm nương rẫy )
- Đất bị thoái hóa ( canh tác quá mức )
- Cần thay đổi tập quán canh tác lạc hậu

2. Làm ruộng, thâm canh lúa nước:

- Hiệu quả cao, chủ yếu cung cấp lương thực trong nước ở những nơi có nguồn lao động dồi dào, điều kiện thuận lợi, chủ động nước tưới tiêu người ta làm ruộng thâm canh lúa nước
- Thâm canh lúa nước cho phép tăng vụ, tăng năng suất -> chăn nuôi cũng phát triển
- Việc áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật và các chính sách nông nghiệp đúng đắn đã giúp nhiều nước giải quyết được nạn đói mà nay đã trở thành nước xuất khẩu gạo ( Việt Nam, Thái Lan )

3. Sản xuất hang hóa theo quy mô lớn:

- Quy mô tổ chức sản xuất lớn, tổ chức khoa học, hiện đại
- Tạo ra khối lượng sản phẩm lớn, có giá trị cao
- Nhằm mục đích xuất khẩu
- Hình thức canh tác này tạo ra khối lượng nông sản, hang hóa lớn và có giá trị cao. Tuy nhiên phải bám sát nghiên cứu thị trường, cần nhiều vốn