Địa lý lớp 7 - Bài 7: Môi trường nhiệt đới gió mùa

Địa lý lớp 7 - Bài 7: Môi trường nhiệt đới gió mùa

*Vị trí :

- Thuộc hai khu vực Nam Á và Đông Nam Á.

1. Khí hậu:

- Khí hậu nhiệt đới gió mùa có 2 đặc điểm nổi bật là:

 +Nhiệt độ và lượng mưa thay đổi theo mùa gió, nhiệt độ trung bình năm trên  200C biên độ nhiệt trung bình khoảng 80C.

 + Mưa trung bình năm trên 1000mm thay đổi tuỳ thuộc vào vị trí gần hay xa biển, vị trí đón gió hay khuất gió.

+Thời tiết diễn biến thất thường.

2. Các đặc điểm khác của môi trường:

- Môi trường nhiệt đới gió mùa là môi trường đa dạng và phong phú nhất của đới nóng.

- Gió mùa có ảnh hưởng lớn tới cảnh sắc thiên nhiên và cuộc sống của con người.

- Nam Á và Đông Nam Á là những khu vực thích hợp cho trồng cây lương thực (đặc biệt là lúa nước) và cây công nghiệp. Là nơi tập trung đông dân cư của thế giới.