Địa lý lớp 7 - Bài 5: Đới nóng, môi trường xích đạo ẩm

Địa lý lớp 7 - Bài 5: Đới nóng, môi trường xích đạo ẩm

I. Đới nóng:

- Đới nóng trải dài giữa hai chí tuyến thành một vành đai liên tục bao quanh Trái Đất (khoảng 300B – 300N )

- Trong đới nóng gồm 4 kiểu môi trường: 

+ Môi trường xích đạo ẩm.

+ Môi trường nhiệt đới.

+ Môi trường nhiệt đới gió mùa.

+ Môi trường hoang mạc.

II.  Môi trường xích đạo ẩm:

- Vị trí: Nằm chủ yếu trong khoảng từ 5oB - 5oN.

1. Khí hậu:

- Nắng nóng và mưa nhiều quanh năm

+ Nhiệt độ TB: Từ 25→28o C

+ Mưa trung bình: 1500→ 2500 mm

+ Độ ẩm: trên 80%

2. Rừng rậm xanh quanh năm:

- Rừng rậm rạp, nhiều tầng, xanh tốt quanh năm. Động vật phong phú.

- Vùng cửa sông, ven biển bùn lầy có nhiều rừng ngập mặn.'