Địa lý lớp 7 - Bài 29: Dân cư và xã hội châu Phi

Địa lý lớp 7 - Bài 29: Dân cư và xã hội châu Phi

1. Lịch sử và dân cư

- Dân cư châu Phi phân bố rất không đều ( do phụ thuộc vào môi trường tự nhiên).

- Đa số dân cư sống ở nông thôn.

- Các thành phố có trên 1 triệu dân tập trung chủ yếu ở ven biển.

2. Sự bùng nổ dân số và xung đột tộc người châu Phi:

a. Sự bùng nổ dân số:

-Năm 2001, châu phi có hơn 818 triệu dân, chiếm 13,4% dân số thế giới

-Tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao nhất thế giới (2,4%), dẫn đến hiện tượng bùng nổ dân số.

- Bùng nổ dân số, hạn hán triền miên, đại dịch AIDS đang đe dọa đến sự phát triển kinh tế, xã hội châu Phi...

b. Xung đột tộc người:

- Do chính sách của đế quốc thực dân để lại khi xâm lược châu Phi.

- Chính quyền nằm trong tay các thủ lĩnh.

- Hậu quả:

+ Kinh tế xã hội kém phát triển.

+ Tạo cho nước ngoài có cơ hội can thiệp.