Địa lý lớp 7 - Bài 2: Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới

Địa lý lớp 7 - Bài 2: Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới

1. Sự phân bố dân cư:

- Mật độ dân số (MDDS) là số người sinh sống trên một đơn vị diện tích.

- Công thức tính:

                   Số dân (người)

MDDS=

                   Diện tích (Km2)

 

- Mật độ dân số trung bình của thế giới là 46 người/km2 (2003).

- Dân cư trên thế giới phân bố không đều:

+ Những nơi có điều kiện sinh sống và giao thông thuận lợi, đồng bằng, đô thị, khí hậu ấm áp, mưa nắng thuận hòa thì có mật độ dân số  cao.

+ Các vùng núi, vùng sâu, vùng xa, giao thông khó khăn, vùng cực giá lạnh hoặc hoang mạc...khí hậu khắc nghiệt có dân cư thưa thớt.

2. Các chủng tộc:

- Căn cứ vào hình thái bên ngoài của cơ thể (màu da, tóc, mắt, mũi…) để chia dân cư trên thế giới thành 3 chủng tộc chính:

+Môn-gô-lô-it (da vàng) thường sống ở châu Á

+Nê-grô-it (da đen) thường sống ở châu Phi

+Ơ-rô-pê-ô-it (da trắng) thường sống ở  châu Âu, châu Mĩ.

- Các dân tộc hiện nay cùng chung sống bình đẳng.