Địa lý lớp 7 - Bài 18: Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hòa

Địa lý lớp 7 - Bài 18: Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hòa

1. Bài tập 1:

Xác định các môi trường của đới ôn hoà thông qua các biểu đồ nhiệt ẩm.


 

2. Bài tập 2: 

Xác định các kiểu rừng thông qua ảnh.

- Rừng của Thuỵ Điển vào mùa xuân: Là rừng lá kim.

- Rừng của Pháp vào mùa hạ: Là rừng lá rộng

- Rừng của Ca-na-đa vào mùa thu: Là rừng hỗn giao

3.Bài tập 3: 

-Vẽ biểu đồ: 

- Giải thích:

- Do sự phát triển của công nghiệp và các phương tiện giao thông…

- Do bất cẩn khi sử dụng năng lượng nguyên tử làm rò rỉ các chất phóng xạ vào không khí…

- Sử dụng chất đốt trong sinh hoạt ngày càng tăng…

- Gây ô nhiễm không khí, làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của con người.