Địa lý lớp 7 - Bài 34: THỰC HÀNH: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi

Địa lý lớp 7 - Bài 34: THỰC HÀNH: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi

1. Quan sát lược đồ bình quân thu nhập

 

 

BẮC PHI

 

TRUNG PHI

 

NAM PHI

>1000USD

Li Bi,  Ai Cập, Ma rốc, An Giê Ri

Ga Bông

Cộng hòa Nam Phi, Bốtxoana,  Namibia

 

<200USD

Ni Giê, Sát

Buốc ki na pha xô, Êtiôpia, Xômali, Xiêralêôn

Malauy

Nhận xét

Mức thu nhập cao hơn Trung Phi

Mức thu nhập thấp nhất

Mức thu nhập cao nhất

2. So sánh đặc điểm kinh tế của 3 khu vực Châu Phi:

 

Khu vực

 

Đặc điểm chính của nền kinh tế

 

BẮC  PHI

 

-Kinh tế tương đối phát triển trên cơ sở khai thác, xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt, phốt phát và phát triển du lịch.

 

TRUNG PHI

 

-Kinh tế chậm phát triển, chủ yếu dựa vào khai thác lâm sản, khoáng sản và trồng cây công nghiệp xuất khẩu.

 

 

NAM PHI

 

Các nước trong khu vực có trình độ phát triển kinh tế rất chênh lệch. Phát triển nhất là cộng hoà Nam Phi, còn lại là những nước nông nghiệp lạc hậu.

 

* Đặc điểm chung:

- Kinh tế chủ yếu dựa vào khai khoáng, trồng cây công nghiệp xuất khẩu.

- Nông nghiệp nói chung chưa phát triển, chưa đáp ứng nhu cầu lương thực, chăn nuôi vẫn theo phương pháp cổ truyền.

- Trình độ phát triển kinh tế quá chênh lệch giữa các khu vực và các nước.