Địa lý lớp 7 - Bài 4: Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi

Địa lý lớp 7 - Bài 4: Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi


1. Bài tập 1:

Nhận xét mật độ dân số của tỉnh Thái Bình:

2. Bài tập 2:

Nhận xét tháp tuổi của TP.HCM năm 1989 và 1999. 

- Tháp tuổi năm 1989 có kết cấu dân số trẻ.

- Tháp tuổi năm 1999 có kết cấu dân số già.

→ Sau 10 năm hình dáng tháp thay đổi:

+ Nhóm tuổi lao động tăng.

+ Nhóm tuổi dưới động giảm.

3. Bài tập 3:

Nhận xét sự phân bố dân cư và các đô thị của Châu Á:

- Những khu vực tập trung đông dân của Châu Á là: Đông Á, Nam Á và Đông Nam Á.

-Các đô thị lớn tập trung nhiều ở khu vực Đông Á, Nam Á (Ven biển, dọc các sông lớn.)