Địa lý lớp 7 - Bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng

Địa lý lớp 7 - Bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng

1. Dân số:

- Gần 50% dân số thế giới tập trung ở đới nóng nhưng chỉ sinh sống chủ yếu ở 4 khu vực: (Đông nam Á, nam Á, Tây Phi, đông nam Bra-xin).

- Dân số ở đới nóng tăng nhanh dẫn đến hiện tượng bùng nổ dân số

- Dân số đông và tăng nhanh tác động xấu đến phát triển kinh tế, đời sống con người và tài nguyên môi trường.

2. Sức ép của dân số tới tài nguyên môi trường:

- Gia tăng dân số nhanh  bình quân lương thực theo đầu người giảm mạnh

- Dân số tăng nhanh  diện tích rừng giảm mạnh tác động tiêu cực tới tài nguyên môi trường  chất lượng cuộc sống của người dân thấp.

- Biện pháp:

+ Giảm tỉ lệ gia tăng dân số.

+ Phát triển kinh tế  nâng cao đời sống người dân.