Địa lý lớp 7 - Bài 23: Môi trường vùng núi

Địa lý lớp 7 - Bài 23: Môi trường vùng núi

1. Đặc điểm môi trường:

- Khí hậu và thực vật thay đổi theo độ cao, cứ lên cao 100m nhiệt độ giảm đi 0,6OC.

- Khí hậu và thực vật còn thay đổi theo hướng của sườn núi:

+ Sườn đón gió ẩm, mưa nhiều nên cây cối tươi tốt hơn sườn khuất gió hoặc đón gió lạnh.

+ Sườn núi đón nắng có các vành đai thực vật nằm cao hơn phía sườn khuất nắng.

- Khó khăn vùng núi là nơi dễ xảy ra lũ quét, lở đất, đi lại khó khăn…

2. Cư trú của con người:

- Vùng núi thường  ít dân và là nơi cư trú của các dân tộc ít người.

- Người dân ở những vùng núi khác nhau trên Trái Đất có những đặc điểm cư trú khác nhau.

+ Các dân tộc ở vùng núi châu Ắ thường sống ở các vùng núi thấp, mát mẻ, nhiều lâm sản.

+ Các dân tộc ở miền núi Nam Mĩ ưa sống ở độ cao trên 3000m, nhiều đất bằng, thuận lợi cho trồng trọt, chăn nuôi.

+ Ở vùng sừng châu Phi, người Ê-ti-o-pi-a sống tập trung trên các sườn núi cao chắn gió, mát mẻ