Địa lý lớp 8 - Bài 6: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ phân bổ dân cư và các thành phố lớn của châu Á

Địa lý lớp 8 - Bài 6: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ phân bổ dân cư và các thành phố lớn của châu Á

1. Phân bố dân cư châu Á.

- Dân cư châu Á phân bố không đều, dân cư đông tại các đồng bằng, vùng ven biển, khu vực có hoạt động gió mùa


2. Các thành phố lớn của châu Á.

- Các thành phố lớn châu Á đều phân bố tại các vùng có dân cư đông tại các miền đồng bằng, miền ven biển, ven sông.

 - Các thành phố lớn, đông dân của Châu Á tập trung ở ven biển hai đại dương lớn, nơi có các đồng bằng châu thổ rộng lớn, màu mỡ. Khí hậu ôn hoà, có gió mùa hoạt động. Thuận lợi cho sinh hoạt đời sống, giao lưu, phát triển giao thông. Điều kiện tốt cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp nhất là nền nông nghiệp lúa nước.