Địa lý lớp 8 - Bài 40: Thực hành: Đọc lát cắt địa lý tự nhiên tổng hợp

Địa lý lớp 8 - Bài 40: Thực hành: Đọc lát cắt địa lý tự nhiên tổng hợp


1. Xác định tuyến cắt A – B
.

- Lát cắt từ Hoàng Liên Sơn tới Thanh Hoá

- Hướng tây bắc - đông nam.

- Tuyến cắt đi qua: Khu núi cao Hoàng Liên Sơn à khu cao nguyên Mộc Châu à khu Đồng bằng Thanh Hoá.

- Độ dài tuyến cắt A – B theo tỉ lệ ngang của lát cắt là 360 km.

 2. Các thành phần tự nhiên.

- Đi qua 4 loại đá chính: Mắc ma xâm nhập, mắc ma phun trào, trầm tích đá vôi, trầm tích phù sa.

- Đi qua 3 loại đất chính: Đất mùn núi cao, đất feralit trên núi đá vôi, đất phù sa trẻ.

- Đi qua 3 kiểu rừng: Rừng ôn đới núi cao, rừng cận nhiệt đới trung bình, rừng nhiệt đới chân núi

3. Sự khác biệt về khí hậu trong khu vực.

 - Toàn khu vực có chung kiểu khí hậu: nhiệt đới gió mùa vùng núi

- Do tác động của các yếu tố vị trí, địa hình của mỗi tiểu khu vực nên khí hậu có sự biến đổi từ đồng bằng lên vùng núi cao.

 4. Tổng hợp điều kiện tự nhiên theo 3 khu vực.