Địa lý lớp 8 - Bài 14: Đông Nam Á - Đất liền và hải đảo

Địa lý lớp 8 - Bài 14: Đông Nam Á - Đất liền và hải đảo

1. Vị trí và giới hạn của khu vực Đông Nam Á

- Đông Nam Á bao gồm phần đất liền và bán đảo Trung Ấn và phần hải đảo là quần đảo Mã Lai.

- Khu vực là cầu nối giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

- Là cầu nối châu Á với châu Đại Dương

- Ý nghĩa: vị trí ảnh hưởng sâu sắc tới khí hậu, cảnh quan khu vực, có ý nghĩa lớn về kinh tế và quân sự.

2. Đặc điểm tự nhiên

 a. Địa hình

- Điạ hình chủ yếu là đồi núi

 + Phần đất liền: địa hình chủ yếu là đồi núi, đồng bằng phù sa tập trung ở ven biển và hạ lưu các sông.

+ Phần hải đảo thương xuyên xảy ra động đất, núi lửa do nằm trong khu vực không ổn định của vỏ Trái Đất

b. Khí hậu, sông ngòi và cảnh quan

- Khí hậu nhiệt đới gió mùa

+ Gió mùa mùa hạ : nóng, ẩm, mưa nhiều.

+ Gió mùa mùa đông : khô và lạnh.

- Có nhiều sông lớn chảy theo hướng Bắc – Nam, các sông ở đảo thường ngắn, dốc và có chế độ nước điều hòa

- Cảnh quan là rừng rậm nhiệt đới ẩm thường xanh