Địa lý lớp 8 - Bài 11: Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á

Địa lý lớp 8 - Bài 11: Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á

1. Dân cư.

- Nam Á có số dân đứng hàng thứ hai châu Á, nhưng lại là khu vực có mật độ dân cư đông nhất châu Á.

- Dân cư không đều phần lớn tập trung sống ở các đồng bằng châu thồ và vùng ven biển.

- Nam Á là khu vực có nền văn minh cổ đại, tôn giáo chính của khu vực là Hồi giáo và Ấn Độ giáo.

2. Đặc điểm kinh tế –xã hội.

- Các nước Nam Á có nền kinh tế đang phát triển trong đó Ấn Độ là nước có nền kinh tế phát triển nhất.

- Hoạt động sản xuất chủ yếu ở các nước Nam Á vẫn là sản xuất nông nghiệp