Địa lý lớp 8 - Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam

Địa lý lớp 8 - Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam

1. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam. 

- Đồi núi chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ.
- Phần lớn là đồi núi thấp, đồi núi đã làm cho cảnh quan tự nhiên phân hoá phức tạp và đa dạng. 

2. Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau.

- Giai đoạn Cổ kiến tạo địa hình là bề mặt san bằng cổ và thấp. 

- Giai đoạn Tân kiến tạo vận động Hi-ma-lay-a làm địa hình nâng cao tạo thành bậc kế tiếp nhau: núi đồi - đồng bằng - thềm lục địa. 

3. Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh của con người.

- Môi trường nhiệt đới nóng ẩm, mưa tập trung theo mùa làm cho đất đá nhanh chóng bị xâm thực, xói mòn.

- Hoạt động khai phá của con người góp phần làm cho địa hình nhiều nơi biến đổi mạnh.