Địa lý lớp 8 - Bài 2: Khí hậu châu Á

Địa lý lớp 8 - Bài 2: Khí hậu châu Á

1. Khí hậu châu Á phân hóa rất đa dạng.

a. Khí hậu Châu á phân hoá thành nhiều đới khác nhau.

- Tính từ Bắc xuống Nam, châu Á có đầy đủ các đới khí hậu:

- Đới khí hậu cực và cận cực.

- Đới khí hậu cận nhiệt.

- Đới khí hậu nhiệt đới.

- Đới khí hậu xích đạo.

⇒ Do lãnh thổ kéo dài từ vùng Cực bắc đến vùng xích đạo.

b. Các đới khí hậu thường phân hoá thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau.

- Do lãnh thổ rất rộng và ảnh hưởng của địa hình và biển.

* Kết luận: Khí hậu Châu Á phân hoá rất đa dạng, và thay đổi theo các đới từ Bắc – Nam và theo các kiểu từ duyên hải vào nội địa.

2. Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa.

- Có 2 kiểu khí hậu phổ biến: khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa:

a. Khí hậu gió mùa.

- Đặc điểm: một năm hai mùa.

+ Mùa đông: khô, lạnh ít mưa.

+ Mùa hè: nóng, ẩm mưa nhiều.

- Phân bố:

+ Gió mùa nhiệt đới Nam Á và Đông Nam Á.

+ Gió mùa cận nhiệt và ôn đới Đông Á.

b. Khí hậu lục địa.

- Phân bố chủ yếu trong vùng nội địa và khu vực Tây Nam Á.

- Đặc điểm:

+ Mùa đông: khô lạnh.

+ Mùa hạ: khô, nóng.

+ Lượng mưa: 200- 500mm.

+ Độ ẩm không khí thấp.