Địa lý lớp 8 - Bài 4: Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á

Địa lý lớp 8 - Bài 4: Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á

1. Sự biểu hiện khí áp và gió trên bản đồ.

2. Sự thay đổi khí áp và hoạt động gió theo mùa.

- Hoàn lưu gió mùa châu Á hình thành và phát triển do sự thay đổi khí áp theo mùa ở 2 bán cầu của Trái Đất, phạm vi hoạt động của gió mùa ở khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á. Gió muà làm cho thời tiết của các khu vực gió đi qua thay đổi theo mùa:mùa đông lạnh mưa ít, mùa hè nóng mưa nhiều.