Địa lý lớp 8 - Bài 9: Khu vực Tây Nam Á

Địa lý lớp 8 - Bài 9: Khu vực Tây Nam Á

1. Vị trí địa lí.

- Nằm ở phía Tây Nam châu Á tiếp giáp vơí các biển: Đen, Ca-xpi, A-ráp, Đỏ, Địa Trung Hải, Vịnh Pec-Xích.  

- Có vị trí chiến lược quan trọng  

2. Đặc điểm tự nhiên.

- Có nhiều núi và cao nguyên, khí hậu khô hạn.

- Tài nguyên dầu mỏ phong phú, là nơi xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giơi

3. Đặc điểm dân cư, kinh tế, chính trị.  

- Tây Nam Á là một trong những cái nôi của nền văn minh cổ đại thế giới. 

- Hiện nay, tình hình chính trị, kinh tế của các nước Tây Nam Á rất phức tạp