Địa lý lớp 8 - Bài 15: Đặc điểm dân cư - xã hội Đông Nam Á

Địa lý lớp 8 - Bài 15: Đặc điểm dân cư - xã hội Đông Nam Á

1. Đặc điểm dân cư.

- Khu vực Đông Nam Á gồm có 11 quốc gia, dân số khu vực đông, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở mức cao.

-   Dân cư phân bố không đều: tập trung đông đúc tại các vùng đồng bằng và vùng ven biển.

-   Dân cư Đông Nam Á sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhiều quốc gia thuộc hải đảo sử dụng tiếng Anh.

2. Đặc điểm xã hội.

- Các nước trong khu vực Đông Nam Á vừa có những nét tương đồng trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, trong sản xuất và sinh hoạt, phong tục tập quán vừa có sự đa dạng trong văn hoá từng dân tộc.

- Đó là những điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác toàn diện giữa các nước.