Địa lý lớp 8 - Bài 31: Địa điểm khí hậu Việt Nam

Địa lý lớp 8 - Bài 31: Địa điểm khí hậu Việt Nam

1. Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm.

 - Hàng năm lãnh thổ Việt Nam cả trên đất liền và trên biển nhận được một lượng bức xạ mặt trời rất lớn 1 m2 lãnh thổ nhận được trên 1 triệu kilô calo và số giờ nắng đạt từ 1400-3000 giờ trong năm.

- Nhiệt độ trung bình năm của không khí đều vượt 210C trên cả nước.

+ Hướng gió (mùa đông lạnh khô với gió mùa Đông Bắc và mùa hạ nóng ẩm với gió mùa Tây Nam).

+ Lượng mưa lớn (1500- 2000mm/năm) và độ ẩm rất cao(80%).

2. Tính chất đa dạng và thất thường.

- Khí hậu nước ta phân hóa đa dạng: theo không gian (các miền, vùng, kiểu khí hậu) và thời gian (các mùa).

- Biến động thất thường (có năm rét sớm, có năm rét muộn, năm mưa lớn, năm khô hạn, năm ít bão, năm nhiều bão…).