Địa lý lớp 8 - Bài 3: Sông ngòi và cảnh quan châu Á

Địa lý lớp 8 - Bài 3: Sông ngòi và cảnh quan châu Á

1. Đặc điểm sông ngòi.

- Có nhiều hệ thống sông lớn nhưng phân bố không đều.

- Chế độ nước của sông thay đổi phức tạp phụ thuộc vào khí hậu, địa hình.

+ Bắc Á: mạng lưới sông dày, mùa đông nước đống băng, mùa xuân có lũ do băng tan.

+ Khu vực châu Á gió mùa: nhiều sông lớn, có lượng nước lớn vào mùa mưa.

+ Tây Á, Trung Á: ít sông, nguồn cung cấp nước do tuyết, băng tan.

- Sông ngòi châu Á có giá trị rất lớn trong sản xuất, đời sống, văn hoá, du lịch, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản…

2. Các đới cảnh quan tự nhiên.

- Cảnh quan châu Á phân hóa rất đa dạng với nhiều loại.

+ Rừng lá kim ở Bắc Á (Xi-bia) nơi có khí hậu ôn đới.

+ Rừng cận nhiệt ở Đông Á, rừng nhiệt đới ẩm ở Đông Nam Á và Nam Á.

+ Thảo nguyên, hoang mạc, cảnh quan núi cao.

- Nguyên nhân phân bố của một số cảnh quan: do sự phân hóa đa dạng về các đới, các kiểu khí hậu.

- Ngày nay phần lớn các cảnh quan nguyên sinh đã bị con người khai phá biến thành đồng ruộng, các khu vực dân cư, các khu công nghiệp …

3. Những thuận lợi, khó khăn của thiên nhiên châu Á.

+ Thuận lợi: Tài nguyên đa dạng, phong phú, trữ lượng lớn.

+ Khó khăn: Núi non hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, thiên tai bất thường.