Địa lý lớp 8 - Bài 43: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

Địa lý lớp 8 - Bài 43: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

1. Vị trí, phạm vi lãnh thổ.

- Miền bao gồm khu vực Tây Nguyên, Duyên hải nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long với diện tích toàn miền chiếm 1/2 diện tích cả nước.

2. Đặc điểm khí hậu.

- Khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng quanh năm.

- Nhiệt độ trung bình năm các nơi trên 210C

- Chế độ nhiệt ít biến động trong năm. - Mùa mưa kéo dài 6 tháng chiếm 80% lượng mưa cả năm, mùa khô sâu sắc.

3. Đặc điểm địa hình.

 Miền có 3 khu vực địa hình:

- Khu vực Tây nguyên: gồm dãy núi Trường Sơn Nam và các cao nguyên có lớp phủ ba dan.

- Khu vực duyên hải nam Trung bộ:là miền đồng bằng ven biển phía đông trường Sơn, đồng bằng nhỏ hẹp và không liên tục.

- Đồng bằng Nam Bộ: là đồng bằng châu thổ rộng lớn mới bồi tụ với diện tích hơn phân nửa diện tích đất phù sa cả nước.

4. Tài nguyên.

- Phong phú và tập trung dể khai thác, gồm có:

+ Khoáng sản Bô xit, vàng, dầu khí, than bùn

+ Đất ba dan rộng lớn

+ Đất phù sa mới bồi tụ hơn 4 triệu ha.

+ Khí hậu nhiệt đới ẩm nóng ẩm mưa nhiều thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.

+ Rừng phong phú chiếm 60% diện tích rừng cả nước với nhiều kiểu sinh thái.

+ Biển: nhiều vũng vịnh thuận lợi lập hải cảng, sinh vật biển phong phú
- Để phát triển kinh tế bền vững, cần chú trọng bảo vệ môi trường rừng, biển, đất và các hệ sinh thái tự nhiên