Địa lý lớp 8 - Bài 10: Điều kiện tự nhiên của khu vực Nam Á

Địa lý lớp 8 - Bài 10: Điều kiện tự nhiên của khu vực Nam Á

1. Vị trí địa lí, địa hình.

- Nam Á nằm về phía Nam châu Á trên phần lớn bán đảo Đề Căn.

- Nam Á có ba miền địa hình chính:

+ Phía bắc là dãy Hi-ma-lay-a hùng vĩ.

+ Phía nam là sơn nguyên Đê Can.

+ Ở giữa là đồng bằng Ấn – Hằng rộng lớn.

2. Khí hậu, sông ngòi và cảnh quan tự nhiên.

a. Khí hậu.

- Nam Á có khí hậu nhiệt đới gió mùa, sự hoạt động gió mùa kết họp với địa hình khu vực làm cho lượng mưa phân bố không đều:
+ Phía đông khu vực có lượng mưa nhiều nhất thế giớí.

+ Phía tây khu vực là vùng hoang mạc và bán hoang mạc ăn ra sát biển.

+ Nhịp điệu hoạt động gió mùa có ảnh hưỏng rất lớn đến nhịp điệu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong khu vực.

b. Sông ngòi.

- Sông Ấn, Hằng là hai sông lớn.

 c. Cảnh quan.

- Nam Á có các cảnh quan: rừng nhiệt đới ẩm, xavan, hoang mạc, núi cao. Cảnh quan rừng nhiệt đới ẩm chiếm diện tích đáng kể.