Địa lý lớp 8 - Bài 32: Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta

Địa lý lớp 8 - Bài 32: Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta

* Khí hậu nước ta có 2 mùa rõ rệt:

1. Mùa gió Đông Bắc từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau (mùa Đông).

- Tạo nên mùa đông lạnh, mưa phùn ở miền Bắc và mùa khô nóng kéo dài ở miền Nam.

2. Mùa gió Tây Nam từ tháng 5 đến tháng 10 (mùa Hạ)

- Tạo nên mùa hạ nóng ẩm có mưa to, gió lớn và dông bão, diển ra phổ biến trên cả nước.

- Giữa hai mùa chính nêu trên là những thời kì chuyển tiếp ngắn và rõ rệt (xuân, thu…)

3. Những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại.

- Thuận lợi: sản xuất phát triển (chuyên canh, đa canh)

- Khó khăn: sản xuất nông nghiệp gắp khó khăn (sâu bệnh, xói mòn,..)