Địa lý lớp 8 - Bài 41: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ

Địa lý lớp 8 - Bài 41: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ

1. Vị trí và phạm vi lãnh thổ.

- Nằm sát chí tuyến bắc và á nhệt đới Hoa Nam.

- Chịu ảnh hưởng trực tiếp nhiều đợt gió đông bắc lạnh và khô.

2. Tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ, mùa đông lạnh nhất cả nước.

- Mùa đông kéo dài nhất cả nước.

- Mùa hạ nóng, ẩm, mưa nhiều, có mưa ngâu.

3. Địa hình phần lớn là đồi núi thấp với nhiều cánh cung núi mở rộng về phía bắc và quy tụ ở Tam Đảo.

- Địa hình đồi núi thấp là chủ yếu, nhiều núi cánh cung mở rộng về phía Bắc.

- Đồng bằng sông Hồng.

- Đảo, quần đảo vịnh Bắc Bộ.

- Nhiều sông ngòi, hệ thống sông Hồng sông Thái Bình.

=> Hướng chảy Tây Bắc – Đông Nam, vòng cung.

- Có hai mùa nước rõ rệt.

4. Tài nguyên phong phú, đa dạng và nhiều cảnh đẹp nổi tiếng.

- Miền giàu tài nguyên nhất cả nước, phong phú, đa dạng.

- Nhiều cảnh đẹp nổi tiếng như: vịnh Hạ Long, hồ Ba Bể..