Địa lý lớp 8 - Bài 42: Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ

Địa lý lớp 8 - Bài 42: Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ

1. Vị trí, phạm vi lãnh thổ.

- Vị trí 160B - 230B.

- Kéo dài 7 vĩ tuyến

- Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ bao gồm khu Tây Bắc của Bắc Bộ và khu Bắc của Trung Bộ.

2. Địa hình cao nhất Việt Nam.

- Tân kiến tạo nâng lên mạnh, nên miền có địa hình cao, đồ sộ, hiểm trở. Nhiều đỉnh núi cao tập trung tại miền như Phan xi păng 3143m cao nhất nước ta.

- Các dãy núi cao, các sông lớn các cao nguyên đá vôi theo hướng Tây Bắc – Đông Nam

- Đồng bằng nhỏ hẹp.

3. Khí hậu đặc biệt do tác động của địa hình.

- Mùa Đông đến muộn và kết thúc sớm.

- Khí hậu lạnh chủ yếu do núi cao, tác động của các đợt gió mùa đông Bắc đã giảm nhiều.

- Mùa Hạ đến sớm có gió phơn tây nam khô nóng.

- Mùa mưa chuyển dần sang thu và đông.

- Mùa lũ chậm dần.

4. Tài nguyên phong phú đang được điều tra, khai thác.

- Tài nguyên phong phú và đa dạng nhưng khai thác còn chậm.

- Để khai thác tài nguyên trong vùng vấn đề đặt ra cần bảo vệ các hệ sinh thái rừng, ven biển và hải đảo.

- Cần có biện pháp dự báo phòng chống các thiên tai do khí hậu đem lại.