Địa lý lớp 8 - Bài 37: Đặc điểm sinh vật Việt Nam

Địa lý lớp 8 - Bài 37: Đặc điểm sinh vật Việt Nam

1. Đặc điểm chung.

- Sinh vặt Việt Nam rất phong phú và đa dạng.
- Sinh vật phân bố kháp nơi trên lãnh thổ và phát triển quanh năm.

2. Sự giàu có về thành phần loài sinh vật.

- Số loài rất lớn, gần 30000 loài sinh vật.
- Số loài quý hiếm rất cao.
- Môi trường sống của Việt Nam thuận lợi, nhiều luồng sinh vật di cư tới.

3. Sự đa dạng về hệ sinh thái

- Đới rừng nhiệt đới gió mùa phát triển trên đất liền với nhiều kiểu hệ sinh thái khác nhau, điển hình là rừng kín thường xanh, rừng thưa rụng lá, rừng ôn đới núi cao, rừng ngập mặn ven biển và các hệ sinh thái thứ sinh do tác động của con người.
- Các hệ sinh thái nông nghiệp ngày càng mở rộng và lấn át các hệ sinh thái tự nhiên.