Câu 38: Nguyên nhân gây ngập úng trên diện rộng ở đồng bằng sông Cửu Long:

Câu 38: Nguyên nhân gây ngập úng trên diện rộng ở đồng bằng sông Cửu Long:

BÀI 15 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Đề bài:


A. Bề mặt địa hình thấp và mực thủy triều cao.

B. Chưa xây dựng công trình ngăn mặn chống ngập úng.

C. Mưa tập trung cường độ lớn kết hợp với triều cường.

D. Xung quanh không có đê bao bọc nên ngập úng mạnh.
C đúng