Câu 13. Thời gian khô hạn kéo dài nhất tập trung ở các tỉnh :

Câu 13. Thời gian khô hạn kéo dài nhất tập trung ở các tỉnh :

BÀI 15 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Đề bài:

A. Ninh Thuận và Bình Thuận.   B. Huyện Mường Xén của tỉnh Nghệ An.

              C. Quảng Bình và Quảng Trị.                    D. Sơn La và Lai Châu.

A