Câu 22: Khu vực có hoạt động động đất mạnh nhất nước ta là

Câu 22: Khu vực có hoạt động động đất mạnh nhất nước ta là

BÀI 15 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Đề bài:

A. Các thung lũng đá vôi ở miền Bắc.
B. Tây Bắc.
C. Đông Bắc.
D. Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.
B đúng