Câu 19. Biện pháp tốt nhất để hạn chế tác hại do lũ quét đối với tài sản và tính mạng của nhân dân là:

Câu 19. Biện pháp tốt nhất để hạn chế tác hại do lũ quét đối với tài sản và tính mạng của nhân dân là:

BÀI 15 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Đề bài:

A. Bảo vệ tốt rừng đầu nguồn.   

B. Xây dựng các hồ chứa nước.

              C. Di dân ở những vùng thường xuyên xảy ra lũ quét.

              D. Quy hoạch lại các điểm dân cư ở vùng cao.

A