Câu 31: Biện pháp tốt nhất để hạn chế lũ quét xảy ra là

Câu 31: Biện pháp tốt nhất để hạn chế lũ quét xảy ra là

BÀI 15 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Đề bài:

A. Bảo vệ tốt rừng đầu nguồn.

B. Xây dựng các hồ chứa nước.

C. Di dân ở những vùng thường xuyên xảy ra lũ quét.

D. Quy hoạch lại các điểm dân cư ở vùng cao.
A đúng